Biển trượt phòng ban, thay đổi nội dung

Mô tả

Biển trượt phòng họp, phòng ban đẹp thay đổi trạng thái

Bạn đang tìm kiếm mẫu biển trượt phòng họp được cập nhập mẫu đẹp giá rẻ. Biển với mẫu thiết kế đẹp phù hợp lắp đặt các văn phòng, công ty. Tạo hiệu ứng sử dụng tiện lợi thay đổi nội dung.

Việc sử dụng biển có thanh trượt thay đổi nội dung đẹp thể hiện sự tiện lợi cho  văn phòng hiện đại. Sử dụng mẫu biển tạo

Quy cách biển phòng ban trượt, thay đổi nội dung

  • Chất liệu Kim loại in UV nội dung
  • Viền biển sử dụng mica tạo gờ nổi
  • Kích thước: 18x20cm
  • Phụ kiện lắp đặt kèm theo

Tham khảo mẫu  hình ảnh biển trượt phòng ban, thay đổi trạng thái

Bạn tham khảo mẫu hình ảnh bên mình nhé. Biển được bên mình ship toàn quốc. Bạn liên hệ với mình để cung cấp mẫu sản phầm mới nhât

Biển phòng ban trượt nội dung, thay đổi trạng thái
Mẫu biển phòng trượt nội dung
Biển trượt nội dung thay đổi trạng thái
Biển trượt nội dung thay đổi trạng thái đẹp
Biển trượt nội dung đẹp
Biển trượt nội dung đẹp
Biển trượt meeting room đẹp giá rẻ
Biển trượt phòng ban nọi dung
Biển trượt nội dung thay đổi tên công ty
Biển trượt tên phòng khám
Biển trượt nội dung thay đổi trạng thái
Biển trượt phòng khám, spa
Biển trượt thay đổi nôi dung
Biển trươt tên phòng họp