Biển phòng trượt ngang thay đổi nội dung

550.00

Biển phòng họp trượt ngang nội dung  Available – in session

Kích thước: 20x20cm

Nhựa Composite, nội dung in UV

Mô tả

Biển phòng trượt ngang “Available – in session” mẫu đẹp

Bạn tham khảo mẫu biển phòng trượt ngang Available – in session. Các bạn cập nhập và tham khảo nhé, và lựa chọn mẫu biển bạn cần làm nhé. Mình cũng cập nhập nhiều mẫu biển phòng họp trượt ngang và tham khảo thêm nhé.

Biển được thiết kế với những đặt biệt hơn các mẫu biển khác. Với chất liệu biển nhựa Composite dày 10ly khoét âm 4ly.  Nội dung được in UV được thiết kế với thanh trượt ngang “Available – in session” nội dung. Với thiết kế và chât liệu tạo hiệu ứng nổi bật ấn tượng cho phòng ban.

Mẫu biển văn phòng, phòng ban trượt ngang Bận – Mời vào

Bạn tham khảo mẫu biển và lựa chọn các mầu cùng nội dung liên quan. Được thiết kế đẹp tạo gờ giật cấp nổi nên, tạo nên nét nổi bật riêng khác biệt với các biển trượt khác.

 

 

CONFERENCE ROOM
CONFERENCE ROOM TRƯỢT NGANG
Biển trượt ngang Available - in use
Biển trượt phòng ban trượt ngang
Medium conference room trượt ngang
Medium conference room
Board Room trượt ngang
Board Room trượt ngang Available – in session

Biển phòng họp trượt ngang nội dung là sản phẩm được sử dụng nhiều hiện nay. Bạn cập nhập tham khảo mẫu biển và lựa chọn ưng ý nhất nhé.

Bạn cập nhập các mẫu biển liên quan các bạn tham khảo và lựa chọn thêm nhé.

Biển tên phòng trượt ngang – Thay đổi nội dung

Biển chức danh gỗ tam giác để bàn

Biển chỉ dẫn khu nông trại, nông trường

Biển nhà vệ sinh phát sáng led