Biển số phòng hotel phát sáng

650.00

  • Chất liệu mica trong 9ly
  • Nội dung khắc laze đẹp dẫn sáng tốt
  • Bộ đổi nguồn 12V được giấu trong biển
  • Phụ kiện lắp đặt kèm theo
  • Kích thước: 13x25cm

Mô tả

Biển số phòng hotel phát sáng led đẹp giá rẻ

Biển số phòng khách sạn đẹp với chất liệu mica dẫn sáng đẹp. Biển được sử dụng nhiều tại các khu  khách sạn đẹp sạng trọng biển tạo sự thu thút điều hướng nguoi dùng đi lại. Biển số phòng hotel tạo được giá trị mới nhấ. là sản phẩm được ưa chuộng nhiều năm nay với nhu cầu cung cấp số phòng, biển tên phòng  mẫu truyền thống. Biển cập nhập mẫu đẹp nhất tạo được sự thu hút chú ý với người sử dụng

Biển nhà vệ sinh phát sáng led

Biển số nhà đúc theo yêu cầu

Biển chức danh để bàn

Quy cách biển số phòng phát sáng led đẹp

  • Chất liệu mica trong 9ly
  • Nội dung khắc laze đẹp dẫn sáng tốt
  • Bộ đổi nguồn 12V được giấu trong biển
  • Phụ kiện lắp đặt kèm theo
  • Kích thước: 13x25cm
Làm Biển số phòng phát sáng led đẹp
Biển số phòng phát sáng led đẹp
Mẫu biển phòng hotel
Biển số phòng phát sáng led đẹp