Giảm giá!

Biển menu để bàn bằng gỗ rẻ

120.00

Mô tả

Biển kê menu để bàn giá rẻ.

Các mẫu kệ menu để bàn chất liêu gỗ đều đươc câp nhập thường xuyên. Kệ menu với thiết kế linh hoạt trong viêc tháo thay thế nội dung. Biển cũng được câp nhâp chi tiết giá rẻ

  • Quy cách biển kệ menu để bàn giới thiệu sản phẩm.
    Chất liêu gôc Sồi.
    Rảnh đươc soi máy cnc
    Sown theo màãu

Kệ menu gỗ để bàn đẹp khổ A5
Mẫu kệ menu để bàn đẹp